0 Đơn Hàng - 0 VNĐ
Giỏ của bạn chưa có sản phẩm nào!
Sản phẩm của bạn Giá

LS - Hàn Quốc

Biến tần LS Hàn Quốc là dòng biến tần giá rẻ phù hợp sử dụng cho cơ cấu tải nhẹ.

Biến tần LS-iG5A

Mã sản phẩm:LS-iG5A

Biến tần LS IG5A là dòng biến tần đa chức năng nhập khẩu của hãng LS - Hàn Quốc. Biến tần IG5A sử dụng cho các loại tải nhẹ như bơm, quạt, cơ cấu di chuyển dải công suất từ 0.4Kw đến 22kw

Biến tần LS-iP5A

Mã sản phẩm:LS-iP5A

Biến tần LS IP5A là dòng biến tần chuyên dùng cho hệ thống làm mát, HVAC được nhập khẩu của hãng LS - Hàn Quốc. Biến tần IP5A sử dụng cho các loại tải dùng để làm mát như hệ thống thông gió, quạt, HVAC công suất từ 0.4Kw

Biến tần LS-iS5

Mã sản phẩm:LS-iS5

Biến tần LS IS5 là dòng biến tần đa chức năng loại tải nặng có dải công suất từ 0.75kw đến 75kw được nhập khẩu của hãng LS - Hàn Quốc. Biến tần IS5 sử dụng cho các loại tải như máy ép, máy cán, máy nghiền, cơ cấu nâng

Mã lỗi biến tần LS thường gặp

Mã sản phẩm:iG5A-iP5A-iS5-iS7

Một số lỗi thường gặp trên màn hình biến tần LS sẽ thông báo để người sử dụng có thể kiểm tra và khắc phục

Biến tần LS iG5A 0.75KW

Mã sản phẩm:SV008iG5A-4

Biến tần iG5A có công suất 0.75kw là dòng biến tần đa chức năng nhập khẩu của hãng LS - Hàn Quốc. Biến tần iG5A sử dụng cho các loại tải nhẹ như bơm, quạt, cơ cấu di chuyển dải công suất từ 0.4Kw đến 22kw.

Biến tần LS iG5A 1.5KW

Mã sản phẩm:SV015iG5A-4

Biến tần iG5A có công suất 1.5kw là dòng biến tần đa chức năng nhập khẩu của hãng LS - Hàn Quốc. Biến tần iG5A sử dụng cho các loại tải nhẹ như bơm, quạt, cơ cấu di chuyển dải công suất từ 0.4Kw đến 22kw.

Biến tần LS iG5A 2.2KW

Mã sản phẩm:SV022iG5A-4

Biến tần iG5A có công suất 2.2kw là dòng biến tần đa chức năng nhập khẩu của hãng LS - Hàn Quốc. Biến tần iG5A sử dụng cho các loại tải nhẹ như bơm, quạt, cơ cấu di chuyển dải công suất từ 0.4Kw đến 22kw.

Biến tần LS iG5A 3.7KW

Mã sản phẩm:SV037iG5A-4

Biến tần iG5A có công suất 3.7kw là dòng biến tần đa chức năng nhập khẩu của hãng LS - Hàn Quốc. Biến tần iG5A sử dụng cho các loại tải nhẹ như bơm, quạt, cơ cấu di chuyển dải công suất từ 0.4Kw đến 22kw.

Biến tần LS iG5A 4KW

Mã sản phẩm:SV040iG5A-4

Biến tần iG5A có công suất 4kw là dòng biến tần đa chức năng nhập khẩu của hãng LS - Hàn Quốc. Biến tần iG5A sử dụng cho các loại tải nhẹ như bơm, quạt, cơ cấu di chuyển dải công suất từ 0.4Kw đến 22kw.

Biến tần LS iG5A 5.5KW

Mã sản phẩm:SV050iG5A-4

Biến tần iG5A có công suất 5.5kw là dòng biến tần đa chức năng nhập khẩu của hãng LS - Hàn Quốc. Biến tần iG5A sử dụng cho các loại tải nhẹ như bơm, quạt, cơ cấu di chuyển dải công suất từ 0.4Kw đến 22kw.

Biến tần LS iG5A 7.5KW

Mã sản phẩm:SV075iG5A-4

Biến tần iG5A có công suất 7.5kw là dòng biến tần đa chức năng nhập khẩu của hãng LS - Hàn Quốc. Biến tần iG5A sử dụng cho các loại tải nhẹ như bơm, quạt, cơ cấu di chuyển dải công suất từ 0.4Kw đến 22kw.

Biến tần LS iG5A 11KW

Mã sản phẩm:SV110iG5A-4

Biến tần iG5A có công suất 11kw là dòng biến tần đa chức năng nhập khẩu của hãng LS - Hàn Quốc. Biến tần iG5A sử dụng cho các loại tải nhẹ như bơm, quạt, cơ cấu di chuyển dải công suất từ 0.4Kw đến 22kw.

Biến tần LS iG5A 15KW

Mã sản phẩm:SV150iG5A-4

Biến tần iG5A có công suất 15kw là dòng biến tần đa chức năng nhập khẩu của hãng LS - Hàn Quốc. Biến tần iG5A sử dụng cho các loại tải nhẹ như bơm, quạt, cơ cấu di chuyển dải công suất từ 0.4Kw đến 22kw.

Biến tần LS iG5A 18.5KW

Mã sản phẩm:SV185iG5A-4

Biến tần iG5A có công suất 18.5kw là dòng biến tần đa chức năng nhập khẩu của hãng LS - Hàn Quốc. Biến tần iG5A sử dụng cho các loại tải nhẹ như bơm, quạt, cơ cấu di chuyển dải công suất từ 0.4Kw đến 22kw.

Biến tần LS iG5A 22KW

Mã sản phẩm:SV220iG5A-4

Biến tần iG5A có công suất 22kw là dòng biến tần đa chức năng nhập khẩu của hãng LS - Hàn Quốc. Biến tần iG5A sử dụng cho các loại tải nhẹ như bơm, quạt, cơ cấu di chuyển dải công suất từ 0.4Kw đến 22kw.

Biến tần LS iP5A 5.5kW

Mã sản phẩm:SV055iP5A-4NE

Biến tần iP5A công suất 5.5kW, điện áp vào 380V là dòng biến tần đa chức năng nhập khẩu của hãng LS - Hàn Quốc. Biến tần LS iP5A 5.5kW sử dụng cho các loại máy như bơm, quạt, băng tải, cơ cấu di chuyển, cầu trục...vv

Biến tần LS iP5A 7.5kW

Mã sản phẩm:SV075iP5A-4NE

Biến tần iP5A công suất 7.5kW, điện áp vào 380V là dòng biến tần đa chức năng nhập khẩu của hãng LS - Hàn Quốc. Biến tần LS iP5A 7.5kW sử dụng cho các loại máy như bơm, quạt, băng tải, cơ cấu di chuyển, cầu trục...vv

Biến tần LS iP5A 11kW

Mã sản phẩm:SV110iP5A-4NE

Biến tần iP5A công suất 11kW, điện áp vào 380V là dòng biến tần đa chức năng nhập khẩu của hãng LS - Hàn Quốc. Biến tần LS iP5A 11kW sử dụng cho các loại máy như bơm, quạt, băng tải, cơ cấu di chuyển, cầu trục...vv

Biến tần LS iP5A 15kW

Mã sản phẩm:SV150iP5A-4No

Biến tần iP5A công suất 15kW, điện áp vào 380V là dòng biến tần đa chức năng nhập khẩu của hãng LS - Hàn Quốc. Biến tần LS iP5A 15kW sử dụng cho các loại máy như bơm, quạt, băng tải, cơ cấu di chuyển, cầu trục...vv

Biến tần LS iP5A 18.5kW

Mã sản phẩm:SV185iP5A-4No

Biến tần iP5A công suất 18.5kW, điện áp vào 380V là dòng biến tần đa chức năng nhập khẩu của hãng LS - Hàn Quốc. Biến tần LS iP5A 18.5kW sử dụng cho các loại máy như bơm, quạt, băng tải, cơ cấu di chuyển, cầu trục...vv

Biến tần LS iP5A 22kW

Mã sản phẩm:SV220iP5A-4No

Biến tần iP5A công suất 22kW, điện áp vào 380V là dòng biến tần đa chức năng nhập khẩu của hãng LS - Hàn Quốc. Biến tần LS iP5A 22kW sử dụng cho các loại máy như bơm, quạt, băng tải, cơ cấu di chuyển, cầu trục...vv

Biến tần LS iP5A 30kW

Mã sản phẩm: SV300iG5A-4

Biến tần iP5A công suất 30kW, điện áp vào 380V là dòng biến tần đa chức năng nhập khẩu của hãng LS - Hàn Quốc. Biến tần LS iP5A 30kW sử dụng cho các loại máy như bơm, quạt, băng tải, cơ cấu di chuyển, cầu trục...vv

Biến tần LS iP5A 37kW

Mã sản phẩm:SV370iP5A-4No

Biến tần iP5A công suất 37kW, điện áp vào 380V là dòng biến tần đa chức năng nhập khẩu của hãng LS - Hàn Quốc. Biến tần LS iP5A 37kW sử dụng cho các loại máy như bơm, quạt, băng tải, cơ cấu di chuyển, cầu trục...vv

Biến tần LS iP5A 45kW

Mã sản phẩm:SV450iP5A-4No

Biến tần iP5A công suất 45kW, điện áp vào 380V là dòng biến tần đa chức năng nhập khẩu của hãng LS - Hàn Quốc. Biến tần LS iP5A 45kW sử dụng cho các loại máy như bơm, quạt, băng tải, cơ cấu di chuyển, cầu trục...vv

Top