0 Đơn Hàng - 0 VNĐ
Giỏ của bạn chưa có sản phẩm nào!
Sản phẩm của bạn Giá

YASKAWA - Nhật Bản

Biến tần YASKAWA là dòng sản phẩm máy biến tần cao cấp được nhập khẩu từ Nhật bản.

Biến tần Yaskawa - A1000

Mã sản phẩm:A1000

Biến tần A1000 là dòng sản phẩm biến tần ưu việt của hãng Yaskawa - Nhật Bản . A1000 được tích hợp công nghệ điều khiển Vector mới nhất để đáp ứng yêu cầu cao hơn trong lĩnh vực truyền động điện công nghiệp. Biến tần (inverter) Yaskawa A1000

Biến tần Yaskawa - E1000

Mã sản phẩm:E1000

Biến tần Yaskawa E1000 là dòng sản phẩm biến tần ưu việt của hãng Yaskawa - Nhật Bản. E1000 là dòng biến tần chuyên dụng cho hệ thống HVAC, Hệ thống làm mát, Quạt, bơm

Biến tần YASKAWA J1000

Mã sản phẩm:J1000

Biến tần J1000 là dòng sản phẩm biến tần công suất nhỏ dùng cho dân dụng và công nghiệp. J1000 là biến tần chất lượng cao của hãng Yaskawa được nhập khẩu từ Nhật Bản. Dải công suất từ 0.2Kw đến 5,5Kw

Biến tần YASKAWA V1000

Mã sản phẩm:V1000

Biến tần V1000 là dòng sản phẩm biến tần chất lượng cao của hãng YASKAWA được nhập khẩu từ Nhật Bản. Dải công suất từ 0.4kW đến 18,5kW.

Bộ hãm động năng Yaskawa

Mã sản phẩm:CDBR

Bộ hãm động năng tên tiếng anh Braking Unit là thiết bị dùng để hãm cho biến tần YASKAWA có công suất từ 30kW trở lên, do dòng biến tần công suất lớn không được tích hợp sẵn bên trong như các biến tần loại công suất nhỏ.

Biến tần YASKAWA V1000 0.75kW

Mã sản phẩm:CIMR-VT4A0002BAA

Biến tần V1000 0.75kW là dòng sản phẩm biến tần chất lượng cao của hãng YASKAWA được nhập khẩu từ Nhật Bản. Biến tần YASKAWA V1000 0.75kW được thiết kế nhỏ gọn, chắc chắn, hệ thống tản nhiệt tốt, hoạt động ổn định và đạt

Biến tần YASKAWA V1000 1.5kW

Mã sản phẩm:CIMR-VT4A0004BAA

Biến tần V1000 1.5kW là dòng sản phẩm biến tần chất lượng cao của hãng YASKAWA được nhập khẩu từ Nhật Bản. Biến tần YASKAWA V1000 1.5kW được thiết kế nhỏ gọn, chắc chắn, hệ thống tản nhiệt tốt, hoạt động ổn định và đạt

Biến tần YASKAWA V1000 2.2kW

Mã sản phẩm:CIMR-VT4A0005BAA

Biến tần V1000 2.2kW là dòng sản phẩm biến tần chất lượng cao của hãng YASKAWA được nhập khẩu từ Nhật Bản. Biến tần YASKAWA V1000 2.2kW được thiết kế nhỏ gọn, chắc chắn, hệ thống tản nhiệt tốt, hoạt động ổn định và đạt

Biến tần YASKAWA V1000 3.7kW

Mã sản phẩm:CIMR-VT4A0009BAA

Biến tần V1000 3.7 kW là dòng sản phẩm biến tần chất lượng cao của hãng YASKAWA được nhập khẩu từ Nhật Bản. Biến tần YASKAWA V1000 3.7 kW được thiết kế nhỏ gọn, chắc chắn, hệ thống tản nhiệt tốt, hoạt động ổn định và đạt

Biến tần YASKAWA V1000 5.5kW

Mã sản phẩm:CIMR-VT4A0011BAA

Biến tần V1000 5.5kW là dòng sản phẩm biến tần chất lượng cao của hãng YASKAWA được nhập khẩu từ Nhật Bản. Biến tần YASKAWA V1000 5.5kW được thiết kế nhỏ gọn, chắc chắn, hệ thống tản nhiệt tốt, hoạt động ổn định và đạt

Biến tần YASKAWA V1000 7.5kW

Mã sản phẩm:CIMR-VT4A0018BAA

Biến tần V1000 7.5kW là dòng sản phẩm biến tần chất lượng cao của hãng YASKAWA được nhập khẩu từ Nhật Bản. Biến tần YASKAWA V1000 7.5kW được thiết kế nhỏ gọn, chắc chắn, hệ thống tản nhiệt tốt, hoạt động ổn định và đạt

Biến tần YASKAWA V1000 11kW

Mã sản phẩm:CIMR-VT4A0023BAA

Biến tần V1000 11 kW là dòng sản phẩm biến tần chất lượng cao của hãng YASKAWA được nhập khẩu từ Nhật Bản. Biến tần YASKAWA V1000 11 kW được thiết kế nhỏ gọn, chắc chắn, hệ thống tản nhiệt tốt, hoạt động ổn định và đạt

Biến tần YASKAWA V1000 15kW

Mã sản phẩm:CIMR-VT4A0031BAA

Biến tần V1000 15 kW là dòng sản phẩm biến tần chất lượng cao của hãng YASKAWA được nhập khẩu từ Nhật Bản. Biến tần YASKAWA V1000 15 kW được thiết kế nhỏ gọn, chắc chắn, hệ thống tản nhiệt tốt, hoạt động ổn định và đạt

Biến tần YASKAWA V1000 18.5kW

Mã sản phẩm:CIMR-VT4A0038BAA

Biến tần V1000 18.5kW là dòng sản phẩm biến tần chất lượng cao của hãng YASKAWA được nhập khẩu từ Nhật Bản. Biến tần YASKAWA V1000 18.5kW được thiết kế nhỏ gọn, chắc chắn, hệ thống tản nhiệt tốt, hoạt động ổn định và đạt

Biến tần YASKAWA A1000 0.75kW

Mã sản phẩm:CIMR-AT4A0002

Biến tần A1000 0.75kW là dòng sản phẩm biến tần ưu việt của hãng Yaskawa - Nhật Bản, được tích hợp công nghệ điều khiển Vector mới nhất để đáp ứng yêu cầu cao hơn trong lĩnh vực truyền động điện công nghiệp. Biến tần Yaskawa A1000 0.75kW là

Biến tần YASKAWA A1000 1.5kW

Mã sản phẩm:CIMR-AT4A0004

Biến tần A1000 1.5kW là dòng sản phẩm biến tần ưu việt của hãng Yaskawa - Nhật Bản, được tích hợp công nghệ điều khiển Vector mới nhất để đáp ứng yêu cầu cao hơn trong lĩnh vực truyền động điện công nghiệp. Biến tần Yaskawa A1000 1.5kW là câu

Biến tần YASKAWA A1000 2.2kW

Mã sản phẩm:CIMR-AT4A0005

Biến tần A1000 2.2kW là dòng sản phẩm biến tần ưu việt của hãng Yaskawa - Nhật Bản, được tích hợp công nghệ điều khiển Vector mới nhất để đáp ứng yêu cầu cao hơn trong lĩnh vực truyền động điện công nghiệp. Biến tần Yaskawa A1000 2.2kW là câu

Biến tần YASKAWA A1000 3kW

Mã sản phẩm:CIMR-AT4A0007

Biến tần A1000 3kW là dòng sản phẩm biến tần ưu việt của hãng Yaskawa - Nhật Bản, được tích hợp công nghệ điều khiển Vector mới nhất để đáp ứng yêu cầu cao hơn trong lĩnh vực truyền động điện công nghiệp. Biến tần Yaskawa A1000 3kW là câu trả

Biến tần YASKAWA A1000 3.7kW

Mã sản phẩm:CIMR-AT4A0009

Biến tần A1000 3.7kW là dòng sản phẩm biến tần ưu việt của hãng Yaskawa - Nhật Bản, được tích hợp công nghệ điều khiển Vector mới nhất để đáp ứng yêu cầu cao hơn trong lĩnh vực truyền động điện công nghiệp. Biến tần Yaskawa A1000 3.7kW là câu

Biến tần YASKAWA A1000 5.5kW

Mã sản phẩm:CIMR-AT4A0011

Biến tần A1000 5.5kW là dòng sản phẩm biến tần ưu việt của hãng Yaskawa - Nhật Bản, được tích hợp công nghệ điều khiển Vector mới nhất để đáp ứng yêu cầu cao hơn trong lĩnh vực truyền động điện công nghiệp. Biến tần Yaskawa A1000 5.5kW là câu

Biến tần YASKAWA A1000 7.5kW

Mã sản phẩm:CIMR-AT4A0018

Biến tần A1000 7.5kW là dòng sản phẩm biến tần ưu việt của hãng Yaskawa - Nhật Bản, được tích hợp công nghệ điều khiển Vector mới nhất để đáp ứng yêu cầu cao hơn trong lĩnh vực truyền động điện công nghiệp. Biến tần Yaskawa A1000 7.5kW là câu

Biến tần YASKAWA A1000 11kW

Mã sản phẩm:CIMR-AT4A0023

Biến tần A1000 11kW là dòng sản phẩm biến tần ưu việt của hãng Yaskawa - Nhật Bản, được tích hợp công nghệ điều khiển Vector mới nhất để đáp ứng yêu cầu cao hơn trong lĩnh vực truyền động điện công nghiệp. Biến tần Yaskawa A1000 11kW là câu

Biến tần YASKAWA A1000 15kW

Mã sản phẩm:CIMR-AT4A0031

Biến tần A1000 15kW là dòng sản phẩm biến tần ưu việt của hãng Yaskawa - Nhật Bản, được tích hợp công nghệ điều khiển Vector mới nhất để đáp ứng yêu cầu cao hơn trong lĩnh vực truyền động điện công nghiệp. Biến tần Yaskawa A1000 15kW là câu

Biến tần YASKAWA A1000 18.5kW

Mã sản phẩm:CIMR-AT4A0038

Biến tần A1000 18.5kW là dòng sản phẩm biến tần ưu việt của hãng Yaskawa - Nhật Bản, được tích hợp công nghệ điều khiển Vector mới nhất để đáp ứng yêu cầu cao hơn trong lĩnh vực truyền động điện công nghiệp. Biến tần Yaskawa A1000 18.5kW là

Top