0 Đơn Hàng - 0 VNĐ
Giỏ của bạn chưa có sản phẩm nào!
Sản phẩm của bạn Giá

Điện trở công suất lớn

Điện trở công suất lớn cho Biến tần

Mã sản phẩm:RXLG

Điện trở hãm, điện trở thắng, điện trở xả dùng cho biến tần công suất lớn. Đối với biến tần công suất lớn phải chọn điện trở hãm cho phù hợp với dòng biến tần đó và thông số Ôm trên điện trở để đảm bảo hoạt động tốt

Tủ điện trở động cơ JZR

Mã sản phẩm:RTxx

Tủ điện trở hay giàn điện trở dùng cho động cơ JZR là dòng sản phẩm chuyên dùng để khởi động và điều khiển tốc độ cho động cơ rotor dây cuốn JZR

Điện trở biến tần 300W

Mã sản phẩm:RXG20 - 300W
Product Available in stock
Giá thị trường:220.000 VNĐ
Giá Pce: 160.000 VNĐ
Giá / kg:

Điện trở xả dùng cho biến tần công suất 300W. Điện trở 300W thường dùng cho biến tần có công suất từ 1,5Kw đến 4Kw. Tùy theo tải mà ta lựa chọn công suất và thông số ôm cho phù hợp khuyến cáo của nhà sản xuất biến tần.

Điện trở biến tần 3000W

Mã sản phẩm:RXG - 3000W
Product Available in stock
Giá thị trường:850.000 VNĐ
Giá Pce: 600.000 VNĐ
Giá / kg:

Điện trở hãm, điện trở thắng, điện trở xả dùng cho biến tần công suất 3000W. Đối với biến tần công suất lớn phải chọn điện trở hãm cho phù hợp với dòng biến tần đó và thông số Ôm trên điện trở để đảm bảo hoạt động tốt

Điện trở cầu trục RT54

Mã sản phẩm:RT54

Điện trở cầu trục RT54 là dòng điện trở chuyên dụng để khởi động và thay đổi tốc độ cho động cơ dây quấn YZR, JZR có công suất từ 5,5Kw đến 30Kw điều khiển từ 3 cấp với chế độ làm việc trung bình và nặng S3, S4, S5 - 40%.

Điện trở cầu trục RT52

Mã sản phẩm:RT52

Điện trở cầu trục RT52 là dòng điện trở chuyên dụng để khởi động và thay đổi tốc độ cho động cơ dây quấn YZR, JZR có công suất từ 2,2Kw đến 30Kw điều khiển từ 3 cấp với chế độ làm việc nhẹ và trung bình S3, S4, S5 - 25%.

Điện trở động cơ RS56

Mã sản phẩm:RS56

Điện trở động cơ RS56 serie là loại điện trở công suất lớn dùng để khởi động và điều khiển tốc độ cho động cơ rotor dây quấn công suất từ 11kw đến 200Kw với chế độ làm việc nặng S3,S4,S5 - 60% chuyên dùng cho cầu trục ngành

Điện trở cẩu trục RS54

Mã sản phẩm:RS54

Điện trở cầu trục, điện trở động cơ RS54 series là loại điện trở công suất lớn, dùng để khởi động và điều khiển tốc độ cho động cơ rotor dây quấn có công suất từ 11kW đến 200kW với chế độ làm việc nặng S3,S4,S5 - 40%.

Điện trở cẩu trục RS52

Mã sản phẩm:RS52

Điện trở cầu trục, điện trở động cơ RS52 series là loại điện trở công suất lớn, dùng để khởi động và điều khiển tốc độ cho động cơ rotor dây quấn có công suất từ 11kW đến 150kW với chế độ làm việc trung bình S3, S4, S5 - 25%.

Điện trở cầu trục 11kW

Mã sản phẩm:RT52, RT54

Điện trở cầu trục 11kW là dòng điện trở chuyên dụng, dùng để khởi động và thay đổi tốc độ cho động cơ dây quấn YZR, JZR, có công suất 11kW điều khiển từ 3 cấp với chế độ làm việc S3, S4, S5.

Điện trở cầu trục 7,5kW

Mã sản phẩm:RT52, RT54

Điện trở cầu trục 7.5kW là dòng điện trở chuyên dụng, dùng để khởi động và thay đổi tốc độ cho động cơ dây quấn YZR, JZR, có công suất 7.5kW điều khiển từ 3 cấp với chế độ làm việc S3, S4, S5.

Điện trở cầu trục 5,5kW

Mã sản phẩm:RT52, RT54

Điện trở cầu trục 5.5kW là dòng điện trở chuyên dụng, dùng để khởi động và thay đổi tốc độ cho động cơ dây quấn YZR, JZR, có công suất 5.5kW điều khiển từ 3 cấp với chế độ làm việc S3, S4, S5.

Điện trở xả Biến tần

Mã sản phẩm:RXG20

Điện trở xả dùng cho biến tần chạy cho cơ cấu nâng hạ hoặc di chuyển. xả năng lượng điện dư thừa trong quá trình hãm hoặc giảm tốc đột ngột

Sơ đồ đấu dây điện trở động cơ roto dây quấn

Mã sản phẩm:RT-RS

Sơ đồ chân và đấu dây cho một số dòng điện trở động cơ rotor dây quấn thông dụng có công suất lớn từ 1,5kW đến 200kW. Là loại điện trở chuyên dụng để khởi động và thay đổi tốc độ cho động cơ rotor dây quấn.

Điện trở cầu trục 30kW

Mã sản phẩm:RT52, RT54

Điện trở cầu trục 30kW là dòng điện trở chuyên dụng, dùng để khởi động và thay đổi tốc độ cho động cơ dây quấn YZR, JZR, có công suất 30kW điều khiển từ 3 cấp với chế độ làm việc S3, S4, S5.

Điện trở động cơ cẩu trục RS

Mã sản phẩm:RS52, RS54

Điện trở động cơ cầu trục, cần trục, cẩu tháp... RS là loại điện trở công suất lớn dùng để điều khiển cho động cơ cẩu trục, động cơ rotor dây quấn công suất từ 11kw đến 200Kw

Điện trở cầu trục 15kW

Mã sản phẩm:RT52, RT54

Điện trở cầu trục 15kW là dòng điện trở chuyên dụng, dùng để khởi động và thay đổi tốc độ cho động cơ dây quấn YZR, JZR, có công suất 15kW điều khiển từ 3 cấp với chế độ làm việc S3, S4, S5.

Điện trở cầu trục 22kW

Mã sản phẩm:RT52, RT54

Điện trở cầu trục 22kW là dòng điện trở chuyên dụng, dùng để khởi động và thay đổi tốc độ cho động cơ dây quấn YZR, JZR, có công suất 22kW điều khiển từ 3 cấp với chế độ làm việc S3, S4, S5.

Tủ điện trở xả biến tần

Mã sản phẩm:Tủ điện trở xả

Chúng tôi nhận gia công, chế tạo và lắp đặt tủ điện trở xả cho biến tần công suất lớn. Tủ điện trở xả cho biến tần được chế tạo theo tiêu chuẩn đảm bảo độ thoáng mát và độ thẩm mỹ.

Điện trở động cơ RQ

Mã sản phẩm:RQ Serie

Điện trở động cơ cầu trục, cần trục, cẩu tháp... Điện trở RQ là loại điện trở công suất lớn dùng cho các loại động cơ công suất lớn chế độ làm việc nặng nhọc từ 15kw đến 250Kw

Điện trở cầu trục RK

Mã sản phẩm:RK Serie

Điện trở cầu trục RK là loại điện trở công suất lớn dùng để điều khiển cho động cơ cẩu trục, động cơ rotor dây quấn công suất từ 1,8kw đến 40Kw

Điện trở khởi động

Mã sản phẩm:ZX9

Điện trở khởi động cho động cơ rotor dây quấn kiểu lượn sóng, chuyên dùng để khởi động cho động cơ có dải dòng điện làm việc từ 24A đến 215A.

Điện trở động cơ roto dây quấn RT

Mã sản phẩm:RT

Điện trở động cơ rotor dây quấn RT model là dòng điện trở chuyên dụng để khởi động và thay đổi tốc độ cho động cơ rotor dây quấn dùng cho cơ cấu quay và cơ cấu di chuyển, sử dụng cho các loại động cơ có công suất < 30kW điều

Điện trở động cơ YZR

Mã sản phẩm:RT-RS
Product Available in stock

Điện trở động cơ rotor dây quấn YZR có công suất lớn từ 1,5Kw đến 200Kw. Là loại điện trở chuyên dụng để khởi động và thay đổi tốc độ cho động cơ rotor dây quấn yzr và các loại động cơ rotor dây cuốn khác.

Top