0 Đơn Hàng - 0 VNĐ
Giỏ của bạn chưa có sản phẩm nào!
Sản phẩm của bạn Giá

Đầu cốt đồng các loại

Mã sản phẩm:Đầu cốt đồng
Đầu cốt đồng là loại đầu cốt chuyên dùng để ép dây cáp điện mạch động lực đảm bảo độ tiếp xúc tốt nhất.

Đầu cốt đồng là loại đầu cốt chuyên dùng để ép dây cáp điện mạch động lực đảm bảo độ tiếp xúc tốt nhất. Đầu cốt đồng dùng cho dây điện có tiết diện từ 6mm2 đến 195mm2 có chụp đầu cốt đỏ+vàng+xanh theo pha. 

Top