0 Đơn Hàng - 0 VNĐ
Giỏ của bạn chưa có sản phẩm nào!
Sản phẩm của bạn Giá

Ru lô cuốn bằng lò xo

Ru lô cuốn cáp điện quay tay

Mã sản phẩm:ALM

Ru lô cuốn cáp điện quay tay là loại tang cuốn cáp điện dùng để cuốn dây điện có tiết diện từ 1,5mm2 đến 10mm2 chiều dài dây có thể lên đến 100m. Thao tác dễ dàng bằng cơ cấu quay tay.

Rulo cuốn ống nước bằng thép không gỉ dài 10m

Mã sản phẩm:RLTKG-10

- Tên sản phẩm: Rulo cuốn ống nước tự động bằng thép không gỉ. - Chiều dài ống nước: 10m. - Đường kính ống: theo tiêu chuẩn. - Áp suất ống tối đa: 20kg/cm² - 284psi. - Vị trí lắp đặt: trên sàn, xe chuyên dụng.

Rulo cuốn ống hơi RA-820N

Mã sản phẩm:RA-820N

- Tên sản phẩm: Rulo cuốn ống hơi - Bằng lò xo. - Mã hiệu: RA-820N. - Chiều dài ống hơi: 20m. - Đường kính trong ống(I.D): 8mm. - Vật liệu ống: nhựa PU. - Áp suất ống tối đa: 15kg/cm². - Khối lượng: 8kg.

Rulo cuốn ống hơi RA-1330SK

Mã sản phẩm:RA-1330SK

- Tên sản phẩm: Rulo cuốn ống hơi - Bằng lò xo. - Mã hiệu: RA-1330SK. - Chiều dài ống hơi: 30m. - Đường kính trong ống(I.D): 13mm. - Vật liệu ống: cao su tự nhiên. - Áp suất ống tối đa: 15kg/cm². - Khối lượng: 32.4kg.

Rulo cuốn ống hơi RA-820ST

Mã sản phẩm:RA-820ST

- Tên sản phẩm: Rulo cuốn ống hơi - Bằng lò xo. - Mã hiệu: RA-820ST. - Chiều dài ống hơi: 20m. - Đường kính trong ống(I.D): 8mm. - Vật liệu ống: nhựa PU. - Áp suất ống tối đa: 15kg/cm².

Rulo cuốn ống hơi SRA-1120

Mã sản phẩm:SRA-1120

- Tên sản phẩm: Rulo cuốn ống hơi - Bằng lò xo. - Mã hiệu: SRA-1120. - Chiều dài ống hơi: 20m. - Đường kính trong ống(I.D): 11mm. - Vật liệu ống: nhựa PU.PP. - Áp suất ống tối đa: 15kg/cm². - Khối lượng: 24kg.

Rulo cuốn cáp điện ALE-420-3

Mã sản phẩm:ALE-420-3

- Tên sản phẩm: Rulo cuốn cáp điện – Kiểu lò xo. - Mã hiệu: ALE-420-3. - Chiều dài cáp điện: 20m. - Thông số kỹ thuật cáp: VCT 4.0SQ x 3C. - Công suất tối đa: 380V x 15A. - Khối lượng: 28.6kg.

Ru lô cuốn cáp điện JT2

Mã sản phẩm:JT2

Ru lô cuốn cáp điện JT2 là dòng ru lô cuốn cáp điện tự động bằng cơ cấu lò xo, chuyên dùng cho các cơ cấu cầu có lực cuốn lớn như cơ cấu nâng hạ theo phương thẳng đứng, cơ cấu di chuyển mà cáp điện có tiết diện lớn.

Rulo cuốn ống nước bằng thép không gỉ dài 15m

Mã sản phẩm:RLTKG-15

- Tên sản phẩm: Rulo cuốn ống nước tự động bằng thép không gỉ. - Chiều dài ống nước: 15m. - Đường kính ống: theo tiêu chuẩn. - Áp suất ống tối đa: 20kg/cm² - 284psi. - Vị trí lắp đặt: trên sàn, xe chuyên dụng.

Rulo cuốn ống hơi RA-825N

Mã sản phẩm:RA-825N

- Tên sản phẩm: Rulo cuốn ống hơi - Bằng lò xo. - Mã hiệu: RA-825N. - Chiều dài ống hơi: 25m. - Đường kính trong ống(I.D): 8mm. - Vật liệu ống: nhựa PU. - Áp suất ống tối đa: 15kg/cm². - Khối lượng: 8.5kg.

Rulo cuốn ống hơi RA-1340SK

Mã sản phẩm:RA-1340SK

- Tên sản phẩm: Rulo cuốn ống hơi - Bằng lò xo. - Mã hiệu: RA-1340SK. - Chiều dài ống hơi: 40m. - Đường kính trong ống(I.D): 13mm. - Vật liệu ống: cao su tự nhiên. - Áp suất ống tối đa: 15kg/cm². - Khối lượng: 40kg.

Rulo cuốn ống hơi RA-825ST

Mã sản phẩm:RA-825ST

- Tên sản phẩm: Rulo cuốn ống hơi - Bằng lò xo. - Mã hiệu: RA-825ST. - Chiều dài ống hơi: 25m. - Đường kính trong ống(I.D): 8mm. - Vật liệu ống: nhựa PU. - Áp suất ống tối đa: 15kg/cm².

Rulo cuốn cáp điện ALE-220B

Mã sản phẩm:ALE-220B

Mô tả: - Tên sản phẩm: Rulo cuốn cáp điện – Kiểu lò xo. - Mã hiệu: ALE-220B. - Chiều dài dây cáp: 20m. - Thông số kỹ thuật cáp: VCTF 1.5SQ x 3C, ổ cắm. - Dòng điện, điện áp định mức: 220V x 10A. - Khối lượng: 17kg.

Rulo cuốn cáp điện ALE-425-3

Mã sản phẩm:ALE-425-3

- Tên sản phẩm: Rulo cuốn cáp điện – Kiểu lò xo. - Mã hiệu: ALE-425-3. - Chiều dài cáp điện: 25m. - Thông số kỹ thuật cáp: VCT 4.0SQ x 3C. - Công suất tối đa: 380V x 15A. - Khối lượng: 32kg.

Ru lô cuốn dây điện dùng cho xe goong

Mã sản phẩm:JT2-JTA

Ru lô cuốn dây điện chuyên dùng cho cơ cấu di chuyển như xe goong, cổng trục, cầu trục, hoặc dùng để cấp điện cho các hệ thống di chuyển theo phương ngang.

Rulo cuốn ống nước bằng thép không gỉ dài 20m

Mã sản phẩm:RLTKG-20

- Tên sản phẩm: Rulo cuốn ống nước tự động bằng thép không gỉ. - Chiều dài ống nước: 20m. - Đường kính ống: theo tiêu chuẩn. - Áp suất ống tối đa: 20kg/cm² - 284psi. - Vị trí lắp đặt: trên sàn, xe chuyên dụng.

Rulo cuốn ống hơi RA-830N

Mã sản phẩm:RA-830N

- Tên sản phẩm: Rulo cuốn ống hơi - Bằng lò xo. - Mã hiệu: RA-830N. - Chiều dài ống hơi: 27m. - Đường kính trong ống(I.D): 8mm. - Vật liệu ống: nhựa PU. - Áp suất ống tối đa: 15kg/cm². - Khối lượng: 8.7kg.

Rulo cuốn ống hơi RA-1350SK

Mã sản phẩm:RA-1350SK

- Tên sản phẩm: Rulo cuốn ống hơi - Bằng lò xo. - Mã hiệu: RA-1350SK. - Chiều dài ống hơi: 50m. - Đường kính trong ống(I.D): 13mm. - Vật liệu ống: cao su tự nhiên. - Áp suất ống tối đa: 15kg/cm². - Khối lượng: 45kg.

Rulo cuốn ống hơi RA-830ST

Mã sản phẩm:RA-830ST

- Tên sản phẩm: Rulo cuốn ống hơi - Bằng lò xo. - Mã hiệu: RA-830ST. - Chiều dài ống hơi: 30m. - Đường kính trong ống(I.D): 8mm. - Vật liệu ống: nhựa PU. - Áp suất ống tối đa: 15kg/cm².

Rulo cuốn cáp điện ALE-230B

Mã sản phẩm:ALE-230B

- Tên sản phẩm: Rulo cuốn cáp điện – Kiểu lò xo. - Mã hiệu: ALE-230B. - Chiều dài dây cáp: 30m. - Thông số kỹ thuật cáp: VCTF 1.5SQ x 3C, ổ cắm. - Dòng điện, điện áp định mức: 220V x 10A. - Khối lượng: 18kg.

Rulo cuốn cáp điện ALE-430-3

Mã sản phẩm:ALE-430-3

- Tên sản phẩm: Rulo cuốn cáp điện – Kiểu lò xo. - Mã hiệu: ALE-430-3. - Chiều dài cáp điện: 30m. - Thông số kỹ thuật cáp: VCT 4.0SQ x 3C. - Công suất tối đa: 380V x 15A. - Khối lượng: 36kg.

Ru lô cuốn dây điện gầu ngoạm

Mã sản phẩm:JTA

Ru lô cuốn dây điện gầu ngoạm, gầu vớt rác, cơ cấu nâng hạ được thiết kế chuyên dụng cho cơ cấu để cuốn nhả cáp điện theo phương thẳng đứng.

Rulo cuốn ống nước bằng thép không gỉ dài 25m

Mã sản phẩm:RLTKG-25

- Tên sản phẩm: Rulo cuốn ống nước tự động bằng thép không gỉ. - Chiều dài ống nước: 25m. - Đường kính ống: theo tiêu chuẩn. - Áp suất ống tối đa: 20kg/cm² - 284psi. - Vị trí lắp đặt: trên sàn, xe chuyên dụng.

Rulo cuốn ống hơi RA-1110N

Mã sản phẩm:RA-1110N

- Tên sản phẩm: Rulo cuốn ống hơi - Bằng lò xo. - Mã hiệu: RA-1110N. - Chiều dài ống hơi: 10m. - Đường kính trong ống(I.D): 11mm. - Vật liệu ống: nhựa PU. - Áp suất ống tối đa: 15kg/cm². - Khối lượng: 7.6kg.

Top