0 Đơn Hàng - 0 VNĐ
Giỏ của bạn chưa có sản phẩm nào!
Sản phẩm của bạn Giá

Biến tần INVT

Biến tần INVT đang là dòng biến tần được sử dụng rộng rãi nhất hiện nay với chất lượng và chế độ bảo hành tuyệt vời lên đến 24 tháng. Biến tần INVT có thể đáp ứng hầu hết mọi nhu cầu sử dụng cho mọi loại tải yêu cầu. 

Biến tần INVT GD10

Mã sản phẩm:GD10

GD10 là dòng biến tần mini đa năng dùng cho các ứng dụng cơ bản nhất, được thiết kế nhỏ gọn dễ dàng lắp đặt và sử dụng, gd10 có độ ổn định cao.

Biến tần INVT GD20

Mã sản phẩm:GD20

GD20 là dòng biến tần vòng hở đa năng của hãng INVT, có thiết kế nhỏ gọn, dễ sử dụng với khả năng đáp ứng vượt trội cho hầu hết tất cả các ứng dụng.

Biến tần INVT GD200A

Mã sản phẩm:GD200A

Biến tần GD200A được thiết kế dùng cho cả tải nặng và các loại tải biến thiên GD200A có cấu hình mạnh mẽ, bền bỉ, thích hợp làm việc trong điều kiện khí hậu nhiệt đới.

Biến tần INVT GD35

Mã sản phẩm:GD35

Biến tần GD35 là dòng biến tần điều khiển vector vòng kín cao cấp, cung cấp nhiều chế độ điều khiển: tốc độ, vị trí, Torque với độ chính xác cao đáp ứng những yêu cầu khắt khe về sai số, moment, vị trí.. trong các hệ thống như máy CNC, máy cắt theo chiều dài,

Biến tần INVT GD10 0.75KW

Mã sản phẩm:GD10-0R7G-4-B

Biến tần INVT GD10 công suất 0.75kw là dòng biến tần mini đa năng dùng cho các ứng dụng cơ bản nhất, được thiết kế nhỏ gọn dễ dàng lắp đặt và sử dụng, GD10 có độ ổn định rất cao.

Biến tần INVT GD00 1.5KW

Mã sản phẩm:GD10-1R5G-4-B

Biến tần INVT GD10 công suất 1.5kw là dòng biến tần mini đa năng dùng cho các ứng dụng cơ bản nhất, được thiết kế nhỏ gọn dễ dàng lắp đặt và sử dụng, GD10 có độ ổn định rất cao.

Biến tần INVT GD10 2.2KW

Mã sản phẩm:GD10-2R2G-4-B

Biến tần INVT GD10 công suất 2.2kw là dòng biến tần mini đa năng dùng cho các ứng dụng cơ bản nhất, được thiết kế nhỏ gọn dễ dàng lắp đặt và sử dụng, GD10 có độ ổn định rất cao.

Biến tần INVT GD20 0.75KW

Mã sản phẩm:GD20-0R7G-4

Biến tần INVT với công suất 0.75kw là dòng biến tần vòng hở đa năng của hãng INVT, có thiết kế nhỏ gọn, dễ sử dụng với khả năng đáp ứng vượt trội cho hầu hết tất cả các ứng dụng cơ bản.

Biến tần INVT GD20 1.5KW

Mã sản phẩm:GD20-1R5G-4

Biến tần INVT GD20 với công suất 1.5kw là dòng biến tần vòng hở đa năng của hãng INVT, có thiết kế nhỏ gọn, dễ sử dụng với khả năng đáp ứng vượt trội cho hầu hết tất cả các ứng dụng cơ bản.

Biến tần INVT GD20 2.2KW

Mã sản phẩm:GD20-2R2G-4

Biến tần INVT với công suất 2.2kw là dòng biến tần vòng hở đa năng của hãng INVT, có thiết kế nhỏ gọn, dễ sử dụng với khả năng đáp ứng vượt trội cho hầu hết tất cả các ứng dụng cơ bản.

Biến tần INVT GD20 4KW

Mã sản phẩm:GD20-004G-4

Biến tần INVT với công suất 4kw là dòng biến tần vòng hở đa năng của hãng INVT, có thiết kế nhỏ gọn, dễ sử dụng với khả năng đáp ứng vượt trội cho hầu hết tất cả các ứng dụng cơ bản.

Biến tần INVT GD20 5.5KW

Mã sản phẩm:GD20-5R5G-4

Biến tần INVT với công suất 5.5kw là dòng biến tần vòng hở đa năng của hãng INVT, có thiết kế nhỏ gọn, dễ sử dụng với khả năng đáp ứng vượt trội cho hầu hết tất cả các ứng dụng cơ bản.

Biến tần INVT GD20 7.5KW

Mã sản phẩm:GD20-7R5G-4

Biến tần INVT với công suất 7.5kw là dòng biến tần vòng hở đa năng của hãng INVT, có thiết kế nhỏ gọn, dễ sử dụng với khả năng đáp ứng vượt trội cho hầu hết tất cả các ứng dụng cơ bản.

Biến tần INVT GD20 11KW

Mã sản phẩm:GD20-011G-4

Biến tần INVT với công suất 11kw là dòng biến tần vòng hở đa năng của hãng INVT, có thiết kế nhỏ gọn, dễ sử dụng với khả năng đáp ứng vượt trội cho hầu hết tất cả các ứng dụng cơ bản.

Biến tần INVT GD20 15KW

Mã sản phẩm:GD20-015G-4

Biến tần INVT với công suất 15kw là dòng biến tần vòng hở đa năng của hãng INVT, có thiết kế nhỏ gọn, dễ sử dụng với khả năng đáp ứng vượt trội cho hầu hết tất cả các ứng dụng cơ bản.

Biến tần INVT GD20 22KW

Mã sản phẩm:GD20-022G-4

Biến tần INVT với công suất 22kw là dòng biến tần vòng hở đa năng của hãng INVT, có thiết kế nhỏ gọn, dễ sử dụng với khả năng đáp ứng vượt trội cho hầu hết tất cả các ứng dụng cơ bản.

Biến tần INVT GD20 30KW

Mã sản phẩm:GD20-030G-4

Biến tần INVT với công suất 30kw là dòng biến tần vòng hở đa năng của hãng INVT, có thiết kế nhỏ gọn, dễ sử dụng với khả năng đáp ứng vượt trội cho hầu hết tất cả các ứng dụng cơ bản.

Biến tần INVT GD200A 0.75KW

Mã sản phẩm:GD200A-0R7G-4

Biến tần GD200A công suất 0.75kw của hãng INVT được thiết kế dùng cho cả tải nặng và các loại tải biến thiên. GD200A có cấu hình mạnh mẽ, bền bỉ, thích hợp làm việc trong điều kiện khí hậu nhiệt đới.

Biến tần INVT GD200A 1.5KW

Mã sản phẩm:GD200A-1R5G-4

Biến tần GD200A công suất 1.5kw của hãng INVT được thiết kế dùng cho cả tải nặng và các loại tải biến thiên. GD200A có cấu hình mạnh mẽ, bền bỉ, thích hợp làm việc trong điều kiện khí hậu nhiệt đới.

Biến tần INVT GD200A 2.2KW

Mã sản phẩm:GD200A-2R2G-4

Biến tần GD200A công suất 2.2kw của hãng INVT được thiết kế dùng cho cả tải nặng và các loại tải biến thiên. GD200A có cấu hình mạnh mẽ, bền bỉ, thích hợp làm việc trong điều kiện khí hậu nhiệt đới.

Biến tần INVT GD200A 4KW

Mã sản phẩm:GD200A-004G/5R5P-4

Biến tần GD200A công suất 4kw của hãng INVT được thiết kế dùng cho cả tải nặng và các loại tải biến thiên. GD200A có cấu hình mạnh mẽ, bền bỉ, thích hợp làm việc trong điều kiện khí hậu nhiệt đới.

Biến tần INVT GD200A 5.5KW

Mã sản phẩm:GD200A-5R5G/7R5P-4

Biến tần GD200A công suất 5.5kw của hãng INVT được thiết kế dùng cho cả tải nặng và các loại tải biến thiên. GD200A có cấu hình mạnh mẽ, bền bỉ, thích hợp làm việc trong điều kiện khí hậu nhiệt đới.

Biến tần INVT GD200A 7.5KW

Mã sản phẩm:GD200A-7R5G/011P-4

Biến tần GD200A công suất 7.5kw của hãng INVT được thiết kế dùng cho cả tải nặng và các loại tải biến thiên. GD200A có cấu hình mạnh mẽ, bền bỉ, thích hợp làm việc trong điều kiện khí hậu nhiệt đới.

Biến tần INVT GD200A 11KW

Mã sản phẩm:GD200A-011G/022P-4

Biến tần GD200A công suất 11kw của hãng INVT được thiết kế dùng cho cả tải nặng và các loại tải biến thiên. GD200A có cấu hình mạnh mẽ, bền bỉ, thích hợp làm việc trong điều kiện khí hậu nhiệt đới.

Top