0 Đơn Hàng - 0 VNĐ
Giỏ của bạn chưa có sản phẩm nào!
Sản phẩm của bạn Giá

Biến tần Shneider

Khởi động mềm shneider ATS-22

Mã sản phẩm:ATS-22

Khởi động mềm Shneider ATS22 là dòng sản phẩm khởi động mềm chuyên dùng để khởi động cho động cơ không đồng bộ 3 pha rotor lồng sóc có công suất lớn như: băng tải, máy bơm, máy đóng gói, máy nâng chuyển...vv

Khởi động mềm shneider ATS-48

Mã sản phẩm:ATS-48

Khởi động mềm Shneider ATS48 là dòng sản phẩm khởi động mềm công suất lớn chuyên dùng để khởi động cho động cơ không đồng bộ 3 pha rotor lồng sóc có công suất lớn như: băng tải, máy bơm, máy đóng gói, máy nâng chuyển...vv

Biến tần Shneider ATV71

Mã sản phẩm:ATV71

Biến tần Altivar (ATV) 71 là dòng sản phẩm biến tần tải nặng chuyên dùng để điều chỉnh tốc độ cho động cơ không đồng bộ 3 pha rotor lồng sóc có công suất lớn, đảo chiều và phanh hãm liên tục như: băng tải, máy bơm, máy đóng

Biến tần ATV310 shneider

Mã sản phẩm:ATV310

Biến tần ATV310 là dòng sản phẩm biến tần giá rẻ của hãng Shneider nhằm cạnh tranh với các dòng biến tần phổ thông hiện có trên thị trường, được tích hợp các tính năng điều khiển cơ bản dễ dàng sử dụng.

Biến tần ATV310 shneider 0.37kw

Mã sản phẩm:ATV310H037N4E
Giá thị trường:7.188.000 VNĐ
Giá Pce: 2.950.000 VNĐ
Giá / kg:

Biến tần ATV310 là dòng sản phẩm biến tần giá rẻ của hãng Shneider nhằm cạnh tranh với các dòng biến tần phổ thông hiện có trên thị trường, được tích hợp các tính năng điều khiển cơ bản dễ dàng sử dụng.

Biến tần ATV310 shneider 0.75kw

Mã sản phẩm:ATV310H075N4E
Giá thị trường:7.444.000 VNĐ
Giá Pce: 3.100.000 VNĐ
Giá / kg:

Biến tần ATV310H075N4E công suất 0.75kw là dòng sản phẩm biến tần giá rẻ của hãng Shneider nhằm cạnh tranh với các dòng biến tần phổ thông hiện có trên thị trường, được tích hợp các tính năng điều khiển cơ bản dễ dàng sử

Biến tần shneider ATV310HU15N4E - 1.5kw

Mã sản phẩm:ATV310HU15N4E
Giá thị trường:7.891.000 VNĐ
Giá Pce: 3.450.000 VNĐ
Giá / kg:

Biến tần ATV310HU15N4E công suất 1,5kw là dòng sản phẩm biến tần giá rẻ của hãng Shneider nhằm cạnh tranh với các dòng biến tần phổ thông hiện có trên thị trường, được tích hợp các tính năng điều khiển cơ bản dễ dàng sử

Biến tần shneider ATV310HU22N4E - 2.2kw

Mã sản phẩm:ATV310HU22N4E
Giá thị trường:8.449.000 VNĐ
Giá Pce: 3.700.000 VNĐ
Giá / kg:

Biến tần ATV310HU22N4E công suất 2.2kw là dòng sản phẩm biến tần giá rẻ của hãng Shneider nhằm cạnh tranh với các dòng biến tần phổ thông hiện có trên thị trường, được tích hợp các tính năng điều khiển cơ bản dễ dàng sử

Biến tần shneider ATV310HU30N4E - 3kw

Mã sản phẩm:ATV310HU30N4E
Giá thị trường:9.600.000 VNĐ
Giá Pce: 4.200.000 VNĐ
Giá / kg:

Biến tần ATV310HU30N4E công suất 3kw là dòng sản phẩm biến tần giá rẻ của hãng Shneider nhằm cạnh tranh với các dòng biến tần phổ thông hiện có trên thị trường, được tích hợp các tính năng điều khiển cơ bản dễ dàng sử

Biến tần shneider ATV310HU40N4E - 4kw

Mã sản phẩm:ATV310HU40N4E
Giá thị trường:10.540.000 VNĐ
Giá Pce: 4.800.000 VNĐ
Giá / kg:

Biến tần ATV310HU40N4E công suất 4kw là dòng sản phẩm biến tần giá rẻ của hãng Shneider nhằm cạnh tranh với các dòng biến tần phổ thông hiện có trên thị trường, được tích hợp các tính năng điều khiển cơ bản dễ dàng sử

Biến tần shneider ATV310HU55N4E - 5.5kw

Mã sản phẩm:ATV310HU55N4E
Giá thị trường:13.500.000 VNĐ
Giá Pce: 5.500.000 VNĐ
Giá / kg:

Biến tần ATV310HU55N4E công suất 5.5kw (7.5HP) là dòng sản phẩm biến tần giá rẻ của hãng Shneider nhằm cạnh tranh với các dòng biến tần phổ thông hiện có trên thị trường, được tích hợp các tính năng điều khiển cơ bản dễ dàng

Biến tần Shneider ATV310HU75N4E - 7.5kW

Mã sản phẩm:ATV310HU75N4E
Giá thị trường:15.600.000 VNĐ
Giá Pce: 6.500.000 VNĐ
Giá / kg:

Biến tần ATV310HU75N4E công suất 7.5kw (10HP) là dòng sản phẩm biến tần giá rẻ của hãng Shneider nhằm cạnh tranh với các dòng biến tần phổ thông hiện có trên thị trường, được tích hợp các tính năng điều khiển cơ bản dễ dàng

Biến tần shneider ATV310HD11N4E - 11kw

Mã sản phẩm:ATV310HD11N4E
Giá thị trường:19.500.000 VNĐ
Giá Pce: 8.700.000 VNĐ
Giá / kg:

Biến tần ATV310HD11N4E công suất 11kW(15HP) là dòng sản phẩm biến tần giá rẻ của hãng Shneider nhằm cạnh tranh với các dòng biến tần phổ thông hiện có trên thị trường, được tích hợp các tính năng điều khiển cơ bản dễ dàng

Top