0 Đơn Hàng - 0 VNĐ
Giỏ của bạn chưa có sản phẩm nào!
Sản phẩm của bạn Giá

Máy trộn bê tông

Máy trộn bê tông 1 pha

Mã sản phẩm:Máy trộn bê tông 350L

máy trộn bê tông 1 pha là loại máy trộn bê tông tự do được thiết kế với dung tích từ 250L đến 450L, máy trộn bê tông được sử dụng rộng rãi trong xây dựng dân dụng và công nghiệp, máy trộn có giá thành rẻ và hiệu xuất cao.

Máy trộn bê tông 1 pha 200L

Mã sản phẩm:Máy trộn bê tông 200L

Máy trộn bê tông 1 pha 200L là loại máy trộn bê tông tự do được thiết kế với dung tích là 250L, máy trộn bê tông được sử dụng rộng rãi trong xây dựng dân dụng và công nghiệp, máy trộn có giá thành rẻ và hiệu xuất cao.

Máy trộn bê tông 1 pha 450L

Mã sản phẩm:Máy trộn bê tông 450L

máy trộn bê tông 1 pha là loại máy trộn bê tông tự do được thiết kế với dung tích từ 200L đến 450L, máy trộn bê tông được sử dụng rộng rãi trong xây dựng dân dụng và công nghiệp, máy trộn có giá thành rẻ và hiệu xuất cao.

Top