0 Đơn Hàng - 0 VNĐ
Giỏ của bạn chưa có sản phẩm nào!
Sản phẩm của bạn Giá

Rulo cuốn các loại

Ru lô cuốn cáp điện 16mm2

Mã sản phẩm:RL4Cx16SQ

Ru lô cuốn dây cáp điện 16SQ là dòng sản phẩm ru lô cuốn nhả cáp điện tự động bằng lò xo được chế tạo bởi PCE. Dòng sản phẩm chuyên dùng để cấp điện cho cơ cấu di chuyển, nâng hạ gầu ngoạm, mâm từ hoặc dùng để cấp điện cho thiết bị theo yêu cầu.

Rulo cuốn ống nước bằng thép không gỉ 35m

Mã sản phẩm:RLTKG-35

- Tên sản phẩm: Rulo cuốn ống nước tự động bằng thép không gỉ. - Chiều dài ống nước: 35m. - Đường kính ống: theo tiêu chuẩn. - Áp suất ống tối đa: 20kg/cm² - 284psi. - Vị trí lắp đặt: trên sàn, xe chuyên dụng.

Rulo cuốn ống hơi VRA-1120N

Mã sản phẩm:VRA-1120N

- Tên sản phẩm: Rulo cuốn ống hơi - Bằng lò xo. - Mã hiệu: RA-1120N. - Chiều dài ống hơi: 20m. - Đường kính trong ống(I.D): 11mm. - Vật liệu ống: nhựa PU. - Áp suất ống tối đa: 15kg/cm². - Khối lượng: 8.4kg.

Rulo cuốn ống hơi VRA-1630SK

Mã sản phẩm:VRA-1630SK

- Tên sản phẩm: Rulo cuốn ống hơi - Bằng lò xo. - Mã hiệu: RA-1630SK. - Chiều dài ống hơi: 30m. - Đường kính trong ống(I.D): 16mm. - Vật liệu ống: cao su tự nhiên. - Áp suất ống tối đa: 15kg/cm². - Khối lượng: 40kg.

Rulo cuốn ống hơi VRA-1125ST

Mã sản phẩm:VRA-1125ST

- Tên sản phẩm: Rulo cuốn ống hơi - Bằng lò xo. - Mã hiệu: RA-1125ST. - Chiều dài ống hơi: 25m. - Đường kính trong ống(I.D): 11mm. - Vật liệu ống: nhựa PU. - Áp suất ống tối đa: 15kg/cm².

Rulo cuốn cáp điện VALE-210N

Mã sản phẩm:VALE-210N

Rulo cuốn cáp điện được dùng để cung cấp điện và tín hiệu truyền dẫn cho các hệ thống, thiết bị nhà xưởng, trong khoảng cách từ 10m đến 50m. Cơ cấu cuốn nhả tự động bằng cót lò xo của Rulo có độ bền và độ thẩm mỹ cao, tiện lợi, gọn gàng và đảm bảo an toàn khi

Rulo cuốn cáp điện VALE-625-3

Mã sản phẩm:VALE-625-3

Rulo cuốn cáp điện được dùng để cung cấp điện và tín hiệu truyền dẫn cho các hệ thống, thiết bị nhà xưởng, trong khoảng cách từ 10m đến 50m. Cơ cấu cuốn nhả tự động bằng cót lò xo của Rulo có độ bền và độ thẩm mỹ cao, tiện lợi, gọn gàng và đảm bảo an toàn khi

Ru lô cuốn cáp điện 10mm2

Mã sản phẩm:RL4Cx10SQ

Ru lô cuốn dây cáp điện 10mm2 là dòng sản phẩm ru lô cuốn nhả cáp điện tự động bằng lò xo được chế tạo bởi PCE. Dòng sản phẩm chuyên dùng để cấp điện cho cơ cấu di chuyển, nâng hạ gầu ngoạm, mâm từ hoặc dùng để cấp điện cho thiết bị theo yêu cầu.

Rulo cuốn ống nước bằng thép không gỉ 40m

Mã sản phẩm:RLTKG-40

- Tên sản phẩm: Rulo cuốn ống nước tự động bằng thép không gỉ. - Chiều dài ống nước: 40m. - Đường kính ống: theo tiêu chuẩn. - Áp suất ống tối đa: 20kg/cm² - 284psi. - Vị trí lắp đặt: trên sàn, xe chuyên dụng.

Rulo cuốn ống hơi VRA-630B

Mã sản phẩm:VRA-630B

- Tên sản phẩm: Rulo cuốn ống hơi - Bằng lò xo. - Mã hiệu: RA-630B. - Chiều dài ống hơi: 30m. - Đường kính trong ống(I.D): 6.5mm. - Vật liệu ống: nhựa PU. - Áp suất ống tối đa: 15kg/cm². - Khối lượng: 13.5kg.

Rulo cuốn ống hơi VRA-1640SK

Mã sản phẩm:VRA-1640SK

- Tên sản phẩm: Rulo cuốn ống hơi - Bằng lò xo. - Mã hiệu: RA-1640SK. - Chiều dài ống hơi: 40m. - Đường kính trong ống(I.D): 16mm. - Vật liệu ống: cao su tự nhiên. - Áp suất ống tối đa: 15kg/cm². - Khối lượng: 45kg.

Rulo cuốn ống hơi VRA-1130ST

Mã sản phẩm:VRA-1130ST

- Tên sản phẩm: Rulo cuốn ống hơi - Bằng lò xo. - Mã hiệu: RA-1130ST. - Chiều dài ống hơi: 30m. - Đường kính trong ống(I.D): 11mm. - Vật liệu ống: nhựa PU. - Áp suất ống tối đa: 15kg/cm².

Rulo cuốn cáp điện VALE-215N

Mã sản phẩm:VALE-215N

Rulo cuốn cáp điện được dùng để cung cấp điện và tín hiệu truyền dẫn cho các hệ thống, thiết bị nhà xưởng, trong khoảng cách từ 10m đến 50m. Cơ cấu cuốn nhả tự động bằng cót lò xo của Rulo có độ bền và độ thẩm mỹ cao, tiện lợi, gọn gàng và đảm bảo an toàn khi

Rulo cuốn cáp điện VALE-630-3

Mã sản phẩm:VALE-630-3

Rulo cuốn cáp điện được dùng để cung cấp điện và tín hiệu truyền dẫn cho các hệ thống, thiết bị nhà xưởng, trong khoảng cách từ 10m đến 50m. Cơ cấu cuốn nhả tự động bằng cót lò xo của Rulo có độ bền và độ thẩm mỹ cao, tiện lợi, gọn gàng và đảm bảo an toàn khi

Rulo cuốn ống nước bằng lò xo 10m

Mã sản phẩm:RLTTC-10

- Tên sản phẩm: Rulo cuốn ống nước bằng lò xo. - Chiều dài ống nước: 10m. - Đường kính ống: theo tiêu chuẩn. - Áp suất ống tối đa: 20kg/cm² - 284psi. - Vị trí lắp đặt: trên sàn, xe chuyên dụng.

Rulo cuốn ống nước bằng thép không gỉ 45m

Mã sản phẩm:RLTKG-45

- Tên sản phẩm: Rulo cuốn ống nước tự động bằng thép không gỉ. - Chiều dài ống nước: 45m. - Đường kính ống: theo tiêu chuẩn. - Áp suất ống tối đa: 20kg/cm² - 284psi. - Vị trí lắp đặt: trên sàn, xe chuyên dụng.

Rulo cuốn ống hơi VRA-830B

Mã sản phẩm:VRA-830B

- Tên sản phẩm: Rulo cuốn ống hơi - Bằng lò xo. - Mã hiệu: RA-830B. - Chiều dài ống hơi: 30m. - Đường kính trong ống(I.D): 8mm. - Vật liệu ống: nhựa PU. - Áp suất ống tối đa: 15kg/cm². - Khối lượng: 15kg.

Rulo cuốn ống hơi VRA-1660SK

Mã sản phẩm:VRA-1660SK

- Tên sản phẩm: Rulo cuốn ống hơi - Bằng lò xo. - Mã hiệu: RA-1660SK. - Chiều dài ống hơi: 50m. - Đường kính trong ống(I.D): 16mm. - Vật liệu ống: cao su tự nhiên. - Áp suất ống tối đa: 15kg/cm². - Khối lượng: 51kg.

Rulo cuốn ống hơi VRA-1310T

Mã sản phẩm:VRA-1310T

- Tên sản phẩm: Rulo cuốn ống hơi - Bằng lò xo. - Mã hiệu: RA-1310T. - Chiều dài ống hơi: 10m. - Đường kính trong ống(I.D): 13mm. - Vật liệu ống: cao su tự nhiên. - Áp suất ống tối đa: 15kg/cm². - Khối lượng: 11.5kg.

Rulo cuốn cáp điện VALE-220N

Mã sản phẩm:VALE-220N

Rulo cuốn cáp điện được dùng để cung cấp điện và tín hiệu truyền dẫn cho các hệ thống, thiết bị nhà xưởng, trong khoảng cách từ 10m đến 50m. Cơ cấu cuốn nhả tự động bằng cót lò xo của Rulo có độ bền và độ thẩm mỹ cao, tiện lợi, gọn gàng và đảm bảo an toàn khi

Rulo cuốn cáp điện VALE-1015-3

Mã sản phẩm:VALE-1015-3

Rulo cuốn cáp điện được dùng để cung cấp điện và tín hiệu truyền dẫn cho các hệ thống, thiết bị nhà xưởng, trong khoảng cách từ 10m đến 50m. Cơ cấu cuốn nhả tự động bằng cót lò xo của Rulo có độ bền và độ thẩm mỹ cao, tiện lợi, gọn gàng và đảm bảo an toàn khi

Rulo cuốn ống nước bằng lò xo 15m

Mã sản phẩm:RLTTC-15

- Tên sản phẩm: Rulo cuốn ống nước bằng lò xo. - Chiều dài ống nước: 15m. - Đường kính ống: theo tiêu chuẩn. - Áp suất ống tối đa: 20kg/cm² - 284psi. - Vị trí lắp đặt: trên sàn, xe chuyên dụng.

Rulo cuốn ống nước bằng thép không gỉ 50m

Mã sản phẩm:RLTKG-50

- Tên sản phẩm: Rulo cuốn ống nước tự động bằng thép không gỉ. - Chiều dài ống nước: 50m. - Đường kính ống: theo tiêu chuẩn. - Áp suất ống tối đa: 20kg/cm² - 284psi. - Vị trí lắp đặt: trên sàn, xe chuyên dụng.

Rulo cuốn ống hơi VRA-840B

Mã sản phẩm:VRA-840B

- Tên sản phẩm: Rulo cuốn ống hơi - Bằng lò xo. - Mã hiệu: RA-840B. - Chiều dài ống hơi: 40m. - Đường kính trong ống(I.D): 8mm. - Vật liệu ống: nhựa PU. - Áp suất ống tối đa: 15kg/cm². - Khối lượng: 16kg.

Top