0 Đơn Hàng - 0 VNĐ
Giỏ của bạn chưa có sản phẩm nào!
Sản phẩm của bạn Giá

Palăng 2 móc nâng - Hàn Quốc

Mã sản phẩm:XX/YY
Palăng 2 móc nâng là loại palang dầm đôi mà trên xe con có đặt 2 móc nâng với 1 móc nâng chính có tải trọng lớn và 1 móc nâng phụ có tải trọng nhỏ. 2 móc nâng này có thể làm việc độc lập hoặc đồng thời.

Palang 2 móc nâng của Hàn Quôc gồm các dải tải trọng nâng tiều chuẩn như 7.5/3 tấn, 10/3 tấn, 15/5 tấn, 20/5 tấn, 30/10 tấn, 50/10 tấn, 50/15 tấn, 50/20 tấn, 70/20 tấn

Palang 2 móc có các thông số tương đương với thông số của từng bộ palang dầm đôi ghép lại trên 1 khung xe con.

Ưu điểm: Sử dụng 2 móc nâng để lật, quay sản phẩm dễ dàng. Móc nâng chính và móc nâng phụ có thể làm việc độc lập hoặc đồng thời.

Sản phẩm được nhập khẩu từ Hàn Quốc theo đơn đặt hàng! 

 

Top